Numerológia

A számok tudományos megalapítójának Püthagoraszt (kb. Kr. e. 580-500) tartják. Az a hit, hogy minden egyes számjegy saját rezonanciával rendelkezik, később tovább fejlődött a ma ismert számmisztikává. Az évszázadok során a számok annyira bűvöletbe ejtették az embert, hogy számos rendszer alakult ki a kilenc számjegyre alapozva.

A legtöbb ma ismert népszerű numerológiai rendszer egyéni születési adatokon alapszik. Ez pontosabban a születés dátumát és a nevünket jelenti.

A születési szám

A születési szám potenciális képességeinkre utal. Azokat a természetes erőket és energiákat tárja fel, melyekkel születtünk, és megmutatja, miként alapozzuk meg az életünket, hogyan találjuk meg helyünket a világban.

A születési szám kiszámítása egyszerű. Vegyük például az 1968. június 14-ét, és szedjük szét számjegyekre. Június a 6. hónap, tehát a következő összeadásit kapjuk:

1+9+6+8+6+1+4= 35

A legvégső számjegy, vagyis az e napon született illető születési száma a 3 és az 5 összege lesz, a 8.

Sorsszám

A sorsszám életcélunkat, lehetőségeinket jelöli, valamint azt, hogyan hozhatjuk ki azokból a legjobbakat. A sorsszám kiszámításához nevünket és az ábécét kell használnunk. A táblázat segítségével adjuk össze a születésünkkor kapott teljes nevünk betűinek megfelelő számokat, amíg egyetlen számjegyet nem kapunk.

Vegyük például Mary Jeanette Smith nevét, mely a következőket adja:

Mary = 4+1+9+7= 21

Jeanette = 1+5+1+5+5+2+2+5= 26

Smith = 1+4+9+2+8 = 24

Ha összeadjuk a 21-et, 26-ot és 24-et, az eredmény 71 lesz, amiből ismté a 8-as számot kapjuk végeredményként.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

 

Számok jelentése

1

Pozitív: eredeti, egyedi, kreatív, feltaláló, elszánt, bátor, energikus

Negatív: agresszív, domináns, akaratos, cinikus, ellenkező, egoista

Az 1-es számot a Nap uralja és mindaz, ami erős, egyéni és kreatív, ide tartozik. A vezetők, feltalálók és győztesek száma, de a diktátoroké is. Ezek az emberek gyakran egocentrikusak és makacsak, és általában jobban lelkesednek választott karrierükért, mint magánéletbeli emberi, baráti kapcsolataikért.

2

Pozitív: diplomatikus, megfontolt, érzékeny, tapintaos, meggyőző

Negatív: zavarba jön, szégyellős, sunyi, határozatlan, manipulatív

A 2-es számot a Hold uralja. Passzív, gyengéd és művészi alkat lévén, ezek az emberek inkább hajlanak az ideák, mint a tettek felé. Rendkívül találékonyak, de ha az ötletek megvalósításáról van szó, már kevésbé dinamikusak. Általában nagyon sármosak és jó a megérzésük, de önbizalomhiányban szenvedhetnek és túl érzékenyek, depresszióra hajlamosak lehetnek.

3

Pozitív:fantáziadús, inspiráló, kreatív, önkifejező, optimista, boldog, örömteli

Negatív: extravagáns, önző, egoista, bőbeszédű, szétszórt, birtkoló

A 3-as számot a Jupiter uralja. Ezek az emberek tehetségesek , energikusak, fegyelmezettek és gyakran sikeresek választott foglalkozásukban. Ambíciózusak, lelkiismeretesek, függetlenek és szeretnek irányítani. Sokuk azonban mély érzésű, mivel a 3 a Szentháromság száma.

4

Pozitív: szorgalmas, gyakorlatias, komoly, határozott, ambíciózus

Negatív: makacs, lassú, fantáziátlan, pontos, megrögzött

A 4-es számot az Uránusz uralja. Ezek az emberek rendszerint szilárdak, gyakorlatiasak, segítőkészek és nagyon kitartóak. Alapvetően barátságos természetűek lévén ritkán erőltetik jó vagy rossz megérzéseiket másokra, és szeretik az élet pozitív dolgait.

5

Pozitív: sokoldalú, leleményes, energikus, kíváncsi, szabadgondolkodású

Negatív: nyughatatlan, hangember, türelmetlen, elégedetlenkedő

Az 5-ös az ész száma. Uralkodó bolygója a Merkúr. Ezek az emberek élénkek, éberek, kíváncsiak, lobbanékonyak, jól vág az eszük. Könnyen kereshetnek pénzt, és gyorsan túlteszik magukat a kudarcaikon.

6

Pozitív: idealista, művészalkat, humanitárius, önzetlen, harmónikus, házias

Negatív: szókimondó, kötelességtudó, makacs, önfeláldozó

A 6-os számot a Vénusz uralja. Ezeket az embereket az otthon, a szeretet és a családi élet foglalkoztatja leginkább.  Megbízhatóak , de önfejűek is. Igénylik a hamróniát és a szépséget, és mindenki másnál könnyebben barátkoznak. Annak ellenére, hogy nem kedvelik a nézeteltéréseket, kitartóak tudnak lenni a harcban.

7

Pozitív: specialista, műszaki érzék, meditaív, ügyes, intelligens

Negatív: gyanakvó, ésszerűtlen, okoskodó, cinikus, független

A 7-es számot a Neptunusz uralja. Ezek az emberek általában fáradtahatlanul szeretik az utazást és a tengert. Ritkán érdeklik őket a hétköznapi, anyagi dolgok, inkább filozófikus alkatok, spritiuális érdeklődésűek. Gyakra nagyon intuitívak, nem egy látnoki képességű is akad köztük, és erős befolyással tudnak lenni másokra - azonban túlzott befelé fordulásra is hajlamosak.

8

Pozitív: erős, hatékony, szervező, vezetői képességű

Negatív: túl aktív, feszült, elnyomó, követelő, erőszakos

A 8-as számot a Szaturnusz uralja, és bár néha bánatot takar, ez a szám a sikerhez is kötődik. Ezeknek az embereknek kiemelkedő vezetői képességük, akareterejük és egyéniségük van, de kapcsolataikban hidegnek tűnhetnek. Azonban mély és intenzív érzelmeket gyakran félreértik, talán mert olyan erőteljes jellemek.

9

Pozitív: maximalista, szenvedélyes, idealista, megbocsátó, tehetséges

Negatív: befolyásolható, hangulatember, fepresszív, felületes

A 9-es számot a Mars uralja. Egyesek a legfőbb számnak tartják, melynek különleges, sőt szent jelentősége van, mivel bármely más számmal szorozva önmagát reprodukálja (pl.: 3*9=27, 2+7= 9) E szám másik érdekessége, hogy másik számjegyhez hozzáadva nem változtatja meg annak numerológiai értékét (pl.: 8+9=17, 1+7= 8) Ezek az emberek igazi harcosok, aktívak, határozottak és veszekedősek, általában meg is nyerik a küzdelmet, azonban könnyen válhatnak balesetek, sérülések áldozatává.